محدودیت های کرونایی در رضوانشهر تشدید می شود

محدودیت های کرونایی در رضوانشهر تشدید می شود

جارستان به نقل از ایرنا – فرماندار رضوانشهر گفت: بدنبال آغاز موج جدید فعالیت ویروس کرونا، این شهرستان از وضعیت زرد به نارنجی تغییر رنگ داد. اعمال محدودیت ها در رضوانشهر افزایش می یابد رضوانشهر- ایرنا –  فرماندار رضوانشهر با اشاره به اینکه با توجه به تغییر شرایط کرونایی این شهرستان از زرد به نارنجی