کرونا و لزوم آینده نگری برای حفظ سینما|مهام: در این بحران کرونا پروژه های سینمایی و تلویزیونی باید موقتا تعطیل شوند/ برگزاری جشنواره های سینمایی یک اشتباه بزرگ است

کرونا و لزوم آینده نگری برای حفظ سینما|مهام: در این بحران کرونا پروژه های سینمایی و تلویزیونی باید موقتا تعطیل شوند/ برگزاری جشنواره های سینمایی یک اشتباه بزرگ است

جارستان به نقل از سینماپرس؛تهیه کننده فیلم سینمایی «نیما یوشیج» افزود: متأسفانه اوضاع گسترش ویروس منحوس کرونا بدتر از بد شده و اینطور که مشخص است تا مدت های مدید ما با این ویروس در حال دست و پنجه نرم کردن خواهیم بود. وی ادامه داد: اصولاً تعطیلی همیشگی و کامل پروژه های سینمایی و