جرم انتقال کرونا در سفر چیست؟

جرم انتقال کرونا در سفر چیست؟

جارستان به نقل از ایسنا؛ تا کنون از خودتان پرسیده‌اید جرم انتقال کرونا در سفر چیست؟ «سفر» توصیه‌نشده‌ترین فعل در وضع حاضر است و محدودیت‌های مرتبط با آن، با وجود ۱۹۸ شهر قرمز در کشور هنوز برداشته نشده است. با این حال، تبلیغ سفرهای گروهی انجام می‌شود، به‌ویژه با فرارسیدن فصل بهار و نزدیک شدن تعطیلات