اختصاص ۳۹ مرکز ارائه خدمات سرپایی به مراجعان مشکوک کرونا در گیلان

اختصاص ۳۹ مرکز ارائه خدمات سرپایی به مراجعان مشکوک کرونا در گیلان

جارستان به نقل از ایسنا؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اختصاص ۳۹ مرکز منتخب خدمات سرپایی در گیلان خبر داد. دکتر آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور جلوگیری از مراجعات غیر ضروری موارد مشکوک به بیمارستان ها و نیز دسترسی به موقع بیماران سرپایی به دریافت خدمات بهداشتی و درمانی، ۳۹ مرکز