کتابخانه های گیلان ۴میلیون جلد کتاب کم دارند

کتابخانه های گیلان ۴میلیون جلد کتاب کم دارند

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان بیان کرد: کتابخانه های استان با وجود دارا بودن ۱.۵ میلیون جلد کتاب ، با کمبود منابع کتابخانه ای روبه رو است. جارستان_ پریسا کرمی: این درحالیست که شاخص مطلوب در حوزه تامین کتاب پنج میلیون و ۴۶۰ هزار جلد در استان است که کتابخانه های عمومی گیلان با کمبود حدود