اقدامی برد – برد در بخش کشاورزی گیلان

اقدامی برد – برد در بخش کشاورزی گیلان

رییس اتحادیه دامداران گیلان گفت: کاه و کلش از مزارع برنج گیلان خریداری می شود.جارستان : استان گیلان ۲۳۸هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و هم اکنون برداشت این محصول در استان در حال انجام است.طبق یک باور غلط برخی از کشاورزان به محض برداشت ساقه های طلایی برنج  اقدام به سوزاندن کاه و کلش می