پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغییر قیمت کالاها؛ قیمت‌ها کی می‌شکند؟

پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغییر قیمت کالاها؛ قیمت‌ها کی می‌شکند؟

جارستان به نقل از تیک؛ وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای کاهش قیمت کالا‌ها باید دو اتفاق رخ دهد، گفت: اول اینکه کاهش قیمت دلار باید پایدار و قابل قبول باشد و در ادامه نیز این افت قیمت در یک جایی ثبات پیدا کند و ماندگار شود، دوم هم اینکه