کاهش حباب بازار خودرو قیمت خودرو‌های داخلی بین ۳ تا ۲۰ میلیون تومان پایین آمد

کاهش حباب بازار خودرو قیمت خودرو‌های داخلی بین ۳ تا ۲۰ میلیون تومان پایین آمد

پس از چند هفته صعود، منحنی قیمت در بازار خودرو طی این هفته نزولی شد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودرو‌های داخلی بین سه تا چهار میلیون تومان برای مدل‌های با داخلی‌سازی بالا و تا مرز ۲۰ میلیون تومان برای مونتاژی‌ها افت کرده است. جارستان :از حدود یک ماه قبل، قیمت خودرو‌های تولید