مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان خبر داد؛اجرای ۸ فعالیت برخط ویژه کودکان و نوجوانان در روزهای کرونایی

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان خبر داد؛اجرای ۸ فعالیت برخط ویژه کودکان و نوجوانان در روزهای کرونایی

جارستان به نقل از ایسنا؛ مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان گفت: همزمان با تعطیلی‌ روزهای کرونایی، هشت فعالیت عمومی کانون پرورش فکری استان برخط برای مخاطبان کودک و نوجوان اجرا ‌می‌شود. اسفندیار ضیایی ، از جریان‌سازی فرهنگی در رگ‌های روزهای کرونایی خبر داد و اظهار کرد: همزمان با تعطیلی‌ روزهای کرونایی، هشت فعالیت عمومی کانون