چهره‌های نظامی برای کاندیداتوری در ۱۴۰۰ سازمان سیاسی خود را مشخص کنند/ انتخابات در ایران دقیقه نودی است

چهره‌های نظامی برای کاندیداتوری در ۱۴۰۰ سازمان سیاسی خود را مشخص کنند/ انتخابات در ایران دقیقه نودی است

جارستان به نقل از برنا؛«احمد حکیمی پور»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با “حضور چهره های نظامی در انتخابات ۱۴۰۰” گفت: انتخابات ریاست جمهوری در ایران همیشه مقدماتی دارد و اکنون با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، افرادی که برنامه ای برای حضور در انتخابات دارند و خود را در قواره این جایگاه