افتتاح رسمی کانال های انتخاباتی صدا و سیمای گیلان

افتتاح رسمی کانال های انتخاباتی صدا و سیمای گیلان

افتتاح رسمی کانال های انتخاباتی صدا و سیمای گیلان درایام الله دهه فجر کانالهای انتخاباتی صدا و سیمای گیلان 15 بهمن 1402همزمان با ایام الله دهه فجر فعالیت رسمی خود را با حضور مسئولین کشوری و استانی آغاز کرد.