وزیر کشور کت کند تا ما نباشیم!
کنایه کاظم دلخوش در صحن مجلس:

وزیر کشور کت کند تا ما نباشیم!

با این روش برگزاری انتخابات هیچ‌کدام موافق نیستید، خریدوفروش کلان رأی و آرایی که بدون کارت ملی و شناسنامه به صندوق انداخته شد حق مردم را ضایع کرد و امیدوارم وزارت کشور و شورای نگهبان به موضوع ورود کنند.

♦کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:   باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند

♦کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند

⭕️سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:   🔸 باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند   🔹 این وضع قابل تحمل نیست؛ اگر آقایان دست به کار نشوند ما وارد استیضاح می‌شویم و این دولت را از عدد می‌اندازیم   🔺 رییسی فرد خوبی است و باید کمکش کرد