۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن در تهران کاشته شد

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن در تهران کاشته شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ یکصد اصله نهال همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی به نام یکصد زن نامدار قرن همچون خدیجه ثقفی، مرضیه حدیدچی، طاهره صفارزاده، توران میرهادی، سیمین دانشور و ایران درودی در بوستان پردیس بانوان منطقه ۱۵ تهران کاشته شد. این آیین به صورت نمادین به همت اداره کل امور بانوان شهرداری تهران