انجام هشتمین عمل کاشت حلزون در گیلان

انجام هشتمین عمل کاشت حلزون در گیلان

جارستان؛ هشتمین عمل جراحی کاشت حلزون، به یمن وجود پربرکت امام هشتم شیعیان و به همت تیم جراحان گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین(ع) رشت به انجام رسید. هشتمین عمل جراحی کاشت حلزون به یمن وجود پربرکت امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا(ع)،