معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛ تصویب محدودیت کشت برنج به مدت ۳ سال

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛ تصویب محدودیت کشت برنج به مدت ۳ سال

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: محدودیت کشت برنج به مدت ۳ سال در کارگروه سازگاری با کم آبی تصویب شد و بعد از این مدت کشت این محصول به غیر از دو استان گیلان و مازندران ممنوع خواهد بود. علی مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه کنفرانس سازگاری با کم آبی در جمع