✅همزمان با تحریم کشورمان توسط امریکا، دولت احمدی نژاد با سفارش یک نفر چند میلیارد دلار را برای خرید سهام به آمریکا منتقل کرد و سپس همه پول به نفع امریکا مصادره شد

✅همزمان با تحریم کشورمان توسط امریکا، دولت احمدی نژاد با سفارش یک نفر چند میلیارد دلار را برای خرید سهام به آمریکا منتقل کرد و سپس همه پول به نفع امریکا مصادره شد

محمد خوش‌چهره اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس:   🔺در زمان احمدی نژاد ما را چپ و راست تحریم می کردند چون او قطع نامه ها را کاغذ پاره می دانست و قبول نداشت دنیا با ما در جنگ است. در همان دولت با توصیه یک آقایی چند میلیارد دلار را برای خرید سهام در آمریکا