♦جذب نیرو در شیلات گیلان؛

♦جذب نیرو در شیلات گیلان؛

براساس اطلاعیه دفتر فن آوری اطلاعات و تحول اداری سازمان شیلات ایران در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تحصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱) و بنا بر ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان شیلات ایران از طریق