با هدف فرهنگ سازی و پوشش خدمات به مخاطبین فاقد امکانات/  بستر ارائه خدمات غیرحضوری توسط کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی فراهم گردید

با هدف فرهنگ سازی و پوشش خدمات به مخاطبین فاقد امکانات/ بستر ارائه خدمات غیرحضوری توسط کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی فراهم گردید

جارستان: طی بخشنامه ای از سوی دکتر سالاری ، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، امکان ارائه خدمات غیرحضوری توسط کارگزاری های این سازمان فراهم شد. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری با اجرای طرح ۳۰۷۰ به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش رضایتمندی،تسهیل در