قوچانی: ملی‌گرای مصدقی نیستیم اما …
پرچم سلطنت‌طلب‌ها در دست کارگزاران؟

قوچانی: ملی‌گرای مصدقی نیستیم اما …

پایگاه خبری تحلیلی جارستانی/محمد قوچانی با بیان اینکه «ملی‌گرایی چیزی نبوده که فقط در انحصار سلطنت‌طلب‌ها بوده باشد»، می‌گوید: کارگزاران و طیفی از اصلاح‌طلبان که از ملی‌گرایی می‌گویند، مصدقی نیستند اما ممکن است به طیف ملی‌گرایی مصدقی نزدیک‌تر باشند.   آقای قوچانی در گفت‌وگویی تفصیلی با انصاف نیوز به پرسش‌هایی درباره‌ی مباحث اخیر مطرح‌شده پیرامون