استاندار گیلان در کارگروه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز بیان کرد؛ بازرسی‌های مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی تشدید شود / برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، نیاز به عزم عمومی و تعصب سرزمینی است / با متخلفان، بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد می‌شود

استاندار گیلان در کارگروه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز بیان کرد؛ بازرسی‌های مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی تشدید شود / برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، نیاز به عزم عمومی و تعصب سرزمینی است / با متخلفان، بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد می‌شود

جارستان: استاندار گیلان با تأکید بر لزوم تشدید بازرسی‌های مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی و نیز برخورد بدون اغماض و بر اساس قانون با متخلفان گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، نیاز به عزم عمومی و تعصب سرزمینی است.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان زارع در جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد با