“حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازی شود”/ چرا حداقل دستمزد کارگران باید به صورت پلکانی در طول سال افزایش یابد؟

“حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازی شود”/ چرا حداقل دستمزد کارگران باید به صورت پلکانی در طول سال افزایش یابد؟

جارستان به نقل از تیک؛ حاجی اسماعیلی بیان داشت: در حالیکه کارگران درآمدشان ثابت است، این افزایش قیمت‌هایی که رخ می‌دهد، عملا سفره آن‌ها را هر روز کوچکتر می‌کند و آن‌ها مجبور هستند، که هر دفعه از خرید یک قسمت از مایحتاج ضروری خود صرفه نظر کنند، که چنین روندی به طور قطع نمی‌تواند ادامه