بازداشت کارمند بیمارستان متهم به خاموش کردن عمدی دستگاه اکسیژن و مرگ ۳ بیمار کرونایی

بازداشت کارمند بیمارستان متهم به خاموش کردن عمدی دستگاه اکسیژن و مرگ ۳ بیمار کرونایی

جارستان به نقل از همشهری؛ یکی از پرسنل بیمارستانی در تهران متهم به دستکاری دستگاه اکسیژن و در نتیجه مرگ ۳ بیمار کرونایی شده است. نماینده حقوقی این بیمارستان که در دادسرای جنایی تهران از این کارمند شکایت کرده، گفته: آن شب جوانی به نام حسن، شیفت و مسئول کنترل دستگاه‌های اکسیژن بود که پرستاران