ارائه «کارت واکسن» برای شرکت در «امتحانات حضوری» الزامی نیست

ارائه «کارت واکسن» برای شرکت در «امتحانات حضوری» الزامی نیست

جارستان : وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که ارائه کارت واکسن و یا تست ۱۵ روزه پی سی آر در صورت عدم تزریق واکسن، برای ورود دانش آموزان به مدرسه و شرکت در امتحانات، الزامی نیست. یوسف نوری در پاسخ به اینکه آیا با توجه به شرایط فعلی و شناسایی مبتلایانی در کشور به