کارت ملی هوشمند ۸۹ درصد مردم گیلان صادر شد

کارت ملی هوشمند ۸۹ درصد مردم گیلان صادر شد

جارستان :مدیرکل ثبت احوال گیلان با بیان اینکه از سال ۹۲ تا پایان تیرماه امسال یک میلیون و ۹۰۰ هزار کارت ملی هوشمند صادر شده است، گفت: کارت ملی هوشمند ۸۹ درصد مردم گیلان صادر شده است . قاسم روحانی فر در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار از خبرنگاران به عنوان چشم بینا و امین جامعه نام