به جای اعضای کابینه خود رئیسی عوض شود!
محسن مهر علیزاده پیشنهاد داد؛

به جای اعضای کابینه خود رئیسی عوض شود!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جارستان/ محسن مهرعلیزاده ،کاندیدای ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ در صفحه شخصی خود برای خروج کشور از اوضاع بد اقتصادی و… پیشنهد داد به جای تغییر اعضای کابینه، شخص رئیس جمهور تغییر یابد، مهرعلیزاده در صفحه شخصی خود اینگونه نوشت: ‏جناب ⁧ رئیسی⁩ ‏حتی اگر ⁧ شش⁩ بار ‏همه اعضای ⁧ دولت