انتظارات سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از وزیر دادگستری آینده

انتظارات سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از وزیر دادگستری آینده

جارستان:سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح انتظارات خود از وزیر دادگستری دولت رییسی از وی خواست که به کاهش اطاله دادرسی در محاکم کمک کند. سیدکاظم دلخوش در گفت و گو با ایسنا، درباره اولویت ها و ویژگی هایی که وزرای دولت آینده به خصوص وزیر دادگستری باید داشته باشند، گفت: وزیر دادگستری