مسؤلیتی در کابینه جدید نخواهم پذیرفت
آذری جهرمی:

مسؤلیتی در کابینه جدید نخواهم پذیرفت

محمد جواد آذری جهرمی از مهره های اصلی ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود بیان کرد: مسؤلیتی در کابینه جدید نخواهم پذیرفت؛