سرپرست اداره کل زمین شناسی گیلان عنوان کرد شناسایی و معرفی مناطق ژئوتوریسم گیلان تا پایان سال ۱۴۰۰

سرپرست اداره کل زمین شناسی گیلان عنوان کرد شناسایی و معرفی مناطق ژئوتوریسم گیلان تا پایان سال ۱۴۰۰

جارستان؛سرپرست اداره کل زمین شناسی گیلان، با بیان اینکه در شناسایی مناطق ژئوتوریسم استان شاهد پیشرفت ۷۵ درصدی طی سه ماهه نخست سال جاری هستیم، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ کلیه مناطق شناسایی و معرفی می شوند. مسلم امانی در گفت وگو با ایسنا، به مهمترین برنامه های اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان در سال ۱۴۰۰ اشاره