چگونه دچار «سکته مغزی» نشویم؟

چگونه دچار «سکته مغزی» نشویم؟

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه سکته مغزی در اثر دو عامل خونریزی دهنده و عوامل ناشی ازانسداد رگ به علت لخته، رخ می‌دهد، افزود: همچنین نوع دیگری از سکته، حمله گذرای سکته مغزی است که علائم آن در کمتر از ۲۴ ساعت رفع می‌شود. جارستان_ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی