نحوه وصول و برگشت زدن چک های جدید

نحوه وصول و برگشت زدن چک های جدید

جارستان؛ قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک از دیگر حساب‌های صادرکننده وصول شود و چنانچه چک سوء اثر نشود، نه تنها امکان صدور چک برای افراد نیست، بلکه امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی نیز وجود ندارد. قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با هدف