وسوسه «عملیات نگهبانی» پیشنهادی آمریکا/ نیروی دریایی چین روانه خلیج فارس می شود؟

وسوسه «عملیات نگهبانی» پیشنهادی آمریکا/ نیروی دریایی چین روانه خلیج فارس می شود؟

چین از مدت ها پیش با احتیاط حضور نظامی و دارایی های دریایی خود را در خارج از مرزهای این کشور گسترانده است. در یکی از برجسته ترین این اقدامات، چین یک دهه پیش به گشت های دریایی چندجانبه در خلیج عدن پیوست و اخیرا اولین پایگاه نظامی خارج از کشور خود را در جیبوتی