🔴چند نکته درباره برادران لیلا

🔴چند نکته درباره برادران لیلا

🔹یک. «جهانِ‌ایرانی» اصلا شبیه به آنچه فیلم به تصویر می‌کشد نیست. فیلم تصویری کینه‌توزانه و زشت از سنت‌ها به نمایش می‌گذارد. اگر مناسبات، روابط و سنت‌های جهان‌ایرانی اینقدر نامعقول و دروغین بود باید تا به حال فرو‌می‌ریخت. سنت‌ها کارکرد دارند و به همین دلیل تداوم میابند. البته در برخی لایه‌های اجتماعی که اتفاقا خواسته‌های مدرن