نتایج یک تحقیق در خصوص درک بصری انسان؛ یافته شگفت انگیز دانشمندان؛ ما دنیای ۱۵ ثانیه گذشته را می‌بینیم!

نتایج یک تحقیق در خصوص درک بصری انسان؛ یافته شگفت انگیز دانشمندان؛ ما دنیای ۱۵ ثانیه گذشته را می‌بینیم!

جارستان : دانشمندان اخیراً به یافته شگفت انگیزی رسیده اند که نشان می‌دهد مغز ما، ما را ۱۵ ثانیه در گذشته نگه می‌دارد تا به ما کمک کند جهانی باثبات ببینیم. در یک دستاورد جدید و البته شگفت انگیز علمی، دانشمندان مدعی شدند که مغز ما برای اینکه بتواند یک دید بصری با ثبات از