چرا طرح فرانسه در نیویورک به جایی نرسید؟

چرا طرح فرانسه در نیویورک به جایی نرسید؟

امانوئل مکرون و دستگاه دیپلماسی فرانسه برای نجات توافق هسته‌ای و گفت و گو میان تهران واشنگتن طی ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی کرده است با این حال مشکل اینجاست در یک سوی ماجرا رئیس جمهوری به نام ترامپ قرار دارد که کمتر کسی می‌تواند به او اعتماد کند.  امانوئل ماکرون جمهوری فرانسه می‌خواهد فرانسه را