چرا خواب و رویاهای مان را فراموش می کنیم؟

چرا خواب و رویاهای مان را فراموش می کنیم؟

جارستان: تحقیقات جدید در موش ها گروهی از سلولهای عصبی را مشخص می کند که نشان می دهد چرا و چگونه مغز خواب را فراموش می کند. به نقل از شفقنا، وقتی می خوابیم، مغز ما چهار مرحله می گذراند. سه مرحله ابتدایی مراحل غیر سریع حرکت چشم است. مرحله اول شامل انتقال از بیداری