چایکاران گیلان نسبت به بیمه باغهای چای اقدام کنند

چایکاران گیلان نسبت به بیمه باغهای چای اقدام کنند

جارستان به نقل از ایرنا – مدیر خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان با اشاره به آغاز بیمه باغهای چای در این استان گفت: چایکاران می توانند نسبت به بیمه باغهای چای خود اقدام کنند. پیمان معمارزاده روز یکشنبه ، با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۰ هزار چایکار برای بیمه باغهای چای خود اقدام