نمایندگان گیلان یک بنر دیگر از طرف چایکاران برای خود نصب کنند!
بعد از افشای رانت سه میلیارد دلاری واردات چای؛

نمایندگان گیلان یک بنر دیگر از طرف چایکاران برای خود نصب کنند!

جارستان : گروه سیاسی|  چند روز گذشته اعلام شد ۸۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای تولیدی امسال از قدر سهم دولت، به حساب چایکاران گیلان و مازندران واریز شد. بعد آن بود که بیشتر نمایندگان گیلان در کانالهای اطلاع رسانی خود غوغا کردند و آن را نتیجه پیگیریهای خود دانستند!   اما چای