معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: چاقی و بیماری های مغزی مهمترین علل مرگ و میر زنان گیلانی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: چاقی و بیماری های مغزی مهمترین علل مرگ و میر زنان گیلانی

جارستان به نقل از برنا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: چاقی و بیماری های مغزی مهمترین علل مرگ و میر زنان گیلانی است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز با اشاره به لزوم خودمراقبتی زنان گیلانی گفت: ۷۵ و سه دهم درصد زنان گیلانی اضافه وزن دارند و ۵۵ درصد آنان به