ماجرای چاقوکشی برادر دانش‌آموز در مدرسه چه بود؟

ماجرای چاقوکشی برادر دانش‌آموز در مدرسه چه بود؟

صبح روز ۱۹ دی‌ماه، دانش‌آموزی در مدرسه پسرانه شهید عالمی ناحیه دو رشت که در آزمون ترم اول مرتکب تخلف شده بود از سوی معلم بازخواست شد و پس از اتمام امتحان و بازگشت به منزل، با برادر بزرگترش دوباره به مدرسه بازگشت.