ویزیت رایگان سالمندان در روستای ملاط لنگرود

ویزیت رایگان سالمندان در روستای ملاط لنگرود

به مناسبت بزرگداشت هفته جهانی سالمند، به همت کانون بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان لنگرود، ویزیت رایگان در خانه بهداشت روستای ملاط بخش کومله شهرستان لنگرود انجام شد. جارستان_ به مناسبت بزرگداشت هفته جهانی سالمند، به همت کانون بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان لنگرود، ویزیت رایگان با حضور تیمی