اعمال محرومیت و سختگیری برای واکسن‌نزده‌ها

اعمال محرومیت و سختگیری برای واکسن‌نزده‌ها

جارستان؛ روزنامه همشهری در یادداشتی نوشت: در قرون گذشته تاکنون هر اقدامی چه اجتماعی و فرهنگی و حتی بهداشتی، همواره موافقان و مخالفانی داشته است و حالا این تضادهای فکری درباره واکسیناسیون کرونا هم رقم خورده است. نه‌تنها در ایران که شکلی متفاوت از این مسئله را در سایر کشورها هم می‌بینیم. روزنامه همشهری ۱۱