بعد از کرونا منتظر نیپا باشیم؟

بعد از کرونا منتظر نیپا باشیم؟

جارستان به نقل از شرق؛ در حالی این روزها جهان با همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، سوپاپورن، یکی از مشهورترین ویروس‌شناسان، مشغول جمع‌آوری اطلاعات از ویروس نیپا است. نیپا در خفاش میوه خوار زیست می‌‌کند و در آسیا جولان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های ویروس نیپا دوران نهفتگی طولانی آن است. این ویروس