مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور: رانندگان تاکسی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گیرند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور: رانندگان تاکسی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار گیرند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: برخی اصناف درخواست خود را برای در اولویت قرار گرفتن تزریق واکسن کرونا به ستاد ملی کرونا ارائه کرده‌اند، ما نیز این درخواست را داده‌ایم و تقاضا داریم که رانندگان تاکسی که از اقشار آسیب پذیر هستند در اولویت قرار گیرند. مرتضی ضامنی