کارت قرمز کرونا به شهروندان آستارا

کارت قرمز کرونا به شهروندان آستارا

جارستان به نقل از ایرنا؛ استفاده نکردن از ماسک، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در بیشتر اماکن و فضاهای بسته و شب‌نشینی‌های خانوادگی باعث تغییر وضعیت کرونا در آستارا از رنگ نارنجی به قرمز شد. در حال حاضر تنها راه مقابله با ویروس کرونا استفاده از ماسک است اما این پوشش این روزها در چهره بسیاری