جولان کرونا، حکایت سفرها و عادی انگاری مردمان

جولان کرونا، حکایت سفرها و عادی انگاری مردمان

جارستان به نقل از ایرنا؛ کرونا این روزها و ماهها تبدیل به واژه نام‌آشنای پرتکراری شده که از بهمن‌ماه در کشور قد علم کرد و در این ماهها، ویروس کرونا با مردمانی مهمان نواز همراه شد، سفرها رفت و با تکثیر خود، دنیا را به تصرف در آورد. بهار و تابستانی که انتظار می رفت