وضعیت کرونایی ۹ شهرستان دیگر گیلان آبی شد

وضعیت کرونایی ۹ شهرستان دیگر گیلان آبی شد

جارستان : براساس تازه‌ترین ارزیابی نرم افزار ماسک که بامداد امروز شنبه اعلام شد، با آبی شدن وضعیت کرونایی ۹ شهرستان گیلان شمار مناطق استان با این رنگ بندی کم خطر به ۱۲ شهرستان رسیده است. به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق ارزیابی نرم افزار ماسک تعداد شهرستان های آبی کرونایی گیلان از سه شهرستان به عدد