عراق مرز شلمچه را روی مسافران ایرانی بست

عراق مرز شلمچه را روی مسافران ایرانی بست

جارستان به نقل از رکنا؛ عراق در جهت اجرای اقدام های پیشگیرانه اخیرو مقابله با شیوع ویروس کرونای انگلیسی، از بسته شدن گذرگاه شلمچه به روی مسافران گفت . «حکیم المیاحی» عضو هسته بحران استان بصره در جنوب عراق گفت: برای اجرای مصوبه ها وتوصیه های اخیر وزارت بهداشت درباره پیشگیری از شیوع گونه جدید