اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند

اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند

جارستان: بر اساس تفاهم نامه صادره بین مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه و سازمان تامین اجتماعی ، این گروه در زمره مشمولین میتوانند از تعهدات و خدمات قانونی برخوردار گردند . به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، در اجرای سیاستهای کلان این سازمان مبنی بر