نقش “زمان” در روند مذاکرات وین

نقش “زمان” در روند مذاکرات وین

جارستان-ایرنا:مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام از آن جهت ۲۲ ماه زمان‌ بُرد که ایران و گروه ۱+۵  برای نخستین‌بار در صدد دستیابی به چنین توافقی بودند اما در مذاکرات کنونی برای احیای توافق قبلی، بازه زمانی منطقی نیاز است زیرا تعجیل در دستیابی به توافق و نیز فرسایشی شدن مذاکرات هر دو آسیب‌ زا هستند.