ولی داداشی نماینده مردم آستارا درمجلس درگفتگو باجارستان : آستارا باداشتن خط راه آهن ،بند رو سواحل مرزی آبی و خشکی یک شهر استراتژیک است/تثبیت وپایداری مدیران به تصمیم گیری و تصمیم سازی درسطوح خرد وکلان بسیار موثراست/کسانیکه به گیلان می آیند وبعد ارتقاپیدامی کنند ازصدقه سر مردم نجیب گیلان است/ترجیح بنده انتخاب فردبومی برای استانداری گیلان است که هم متعهد باشد وهم متخصص

ولی داداشی نماینده مردم آستارا درمجلس درگفتگو باجارستان : آستارا باداشتن خط راه آهن ،بند رو سواحل مرزی آبی و خشکی یک شهر استراتژیک است/تثبیت وپایداری مدیران به تصمیم گیری و تصمیم سازی درسطوح خرد وکلان بسیار موثراست/کسانیکه به گیلان می آیند وبعد ارتقاپیدامی کنند ازصدقه سر مردم نجیب گیلان است/ترجیح بنده انتخاب فردبومی برای استانداری گیلان است که هم متعهد باشد وهم متخصص

جارستان : نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهترین مرجع و جایگاه آگاهی یافتن از مشکلات و مطالبات مردم می‌باشد. ارایه نقطه نظرها ی مردم به مسئولان و وضع قوانین ،نظارت برعملکرد دستگاها نشانگر اهمیت نقش آنان درجامعه است . ازهمین رو جارستان درسلسه گفتگوهای اختصاصی بانمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی گفتگویی را با ولی داداشی نائب